สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

เรื่องการจองไกด์อาสาหลังเดือนเมษายน

2024.01.10

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 วิธีการจองไกด์อาสาสมัครจะเปลี่ยนไป
การจองสำหรับเดือนเมษายน 2020 จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020
(ข้อมูลการจองจะโพสต์ประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์)
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ.

トップへ戻る