ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการโคโรนาในเมืองอิเสะ

3/25 (วันเสาร์) & 26 (อาทิตย์) ตลาดอุทิศ Geku ครั้งที่ 29

ตลาดอุทิศศาลเจ้าอิเสะจิงงุรอบนอก

คุณสามารถซื้อ "อาหาร" ตามฤดูกาลที่หลากหลายสำหรับเกคุได้จากทั่วประเทศ

วันที่และเวลา

วันที่ 5 (เสาร์) และ 3 (อาทิตย์) มีนาคม 25
10:00 - 15:00 น.

ที่ตั้ง

ศาลเจ้า Ise Jingu ด้านนอก จัตุรัสประตูทิศเหนือ

ติดต่อสอบถาม

หอการค้าอิเสะ
โทรศัพท์ 0596-25-5153
https://www.ise-cci.or.jp/hounouichi/

トップへ戻る