สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

พิธีกรรม Meotoiwa Daishoren Nawahari Shinto

พิธีกรรม Meotoiwa Daishoren Nawahari Shinto

ท่ามกลางเสียงกลองฟุตามิไทโกะและคิยาริอูตะที่มีพลัง เชือกชิเมนาวะยาว 35 เมตรห้าเส้นที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์ถูกขึงไว้เหนือโขดหินเมโอโตะอิวะโดยนักบวชศาลเจ้ารุ่นเยาว์ในท้องถิ่น

วันที่และเวลา

วันอังคารที่ 2023 กันยายน 9
10 น.

หน้าแรกของศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ

https://futamiokitamajinja.or.jp/event/special/

トップへ戻る