สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Makonde George Lilanga - โลกแห่งวิญญาณที่น่ารื่นรมย์ -

George Lilanga ~โลกแห่งวิญญาณที่น่ารื่นรมย์~

วันที่และเวลา

8 สิงหาคม (วันพุธ) ถึง 2 ธันวาคม (วันอาทิตย์)

เวลาทำการ

จาก 9 ถึง 17
(เข้าได้ถึง 16 น.)

วันหยุด

วันอังคาร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บุคคลทั่วไป 800 เยน นักเรียนมัธยมปลาย 600 เยน นักเรียนประถมและมัธยมต้น XNUMX เยน

お問い合わせ先

Makonde Art Museum
TEL 0596-42-1192

หน้าแรกอย่างเป็นทางการ
https://www.museum.makonde.jp/index.html

トップへ戻る