สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ศาลเจ้าวะฮิเมะ

วันที่และเวลา

วันที่ 5 (เสาร์) และ 11 (อาทิตย์) มีนาคม 4

ที่ตั้ง

บริเวณศาลเจ้าวาฮิเมะและจิงกุโจโคกัง

ติดต่อสอบถาม

สำนักเลขาธิการสมาคมส่งเสริมวาฮิเมมิยะ
โทรศัพท์ 0596 (21) 1555
โฮมเพจวะฮิเมมิยะโฮซันไค

トップへ戻る