สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

ดอกซากุระที่ธนาคารมิยากาวะ

ข้อมูลเกี่ยวกับแสงดอกซากุระ

3/25 (เสาร์) - 4/9 (อาทิตย์) 18:00-21:00 น.

คลิกที่นี่เพื่อดูสถานะการออกดอกของดอกซากุระในเมืองอิเสะ

【お願い】

คู่มือจราจร

วิธีการเดินทางโดยรถไฟ

ข้อมูลสถานีที่ใกล้ที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีหลัก

ตารางเดินรถ

วิธีการเดินทางโดยรถยนต์

คุณสามารถใช้ที่จอดรถ Miyagawa Tsutsumi Park (ประมาณ 150 คัน) ในพื้นที่สีแดง
งวด 3/25 (ส.) -4/9 (อาทิตย์)
* มีที่จอดรถสำหรับรถบัสเที่ยวชมสถานที่เพียงไม่กี่แห่งหากรถเต็ม มีเพียงผู้โดยสารเท่านั้นที่สามารถขึ้นลงและไปข้างหน้าได้

แผนที่ง่ายๆ
トップへ戻る