ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการโคโรนาในเมืองอิเสะ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดาวน์โหลดแผ่นพับ

เที่ยวชมเมืองอิเสะ / แผนที่เมือง

ใช่อิเสะซัง

ใช่อิเสะซัง * สร้างในปี 2019

Ise-To แหล่งที่มาของญี่ปุ่น -

Ise-To แหล่งที่มาของญี่ปุ่น - * สร้างในเดือนมีนาคม 2020

แผนที่เมืองอิเสะ

แผนที่เมืองอิเสะ * สร้างในเดือนมีนาคม 2019

ร้านอาหารพิเศษ

เที่ยวชม Ise-Shima และ Kumanosanzan

จุลสารภาษาต่างประเทศ

แผนที่ของ ISE

แผนที่ของ ISE * สร้างในปี 29

คู่มือท่องเที่ยวเมืองอิเสะ

คู่มือท่องเที่ยวเมืองอิเสะ * สร้างในปี 28

Ise Anchoco (แปลภาษาอังกฤษ)

Ise Anchoco (แปลภาษาอังกฤษ) * สร้างในปี 27

แผนที่ของ ISE (A3)

แผนที่ของ ISE (A3) * สร้างในปี 27

トップへ戻る