ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการโคโรนาในเมืองอิเสะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Makonde

  • พื้นที่ Futami

จัดแสดงประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของชาว Makonde ที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูง Makonde ในแทนซาเนียแอฟริกาตะวันออก

ที่อยู่
1799 มัตสึชิตะฟุตามิโชอิเสะชิ
หมายเลขโทรศัพท์
0596-42-1192
การเข้าถึง
จาก Kintetsu / JR "Toba Station" ขึ้นรถบัส CAN ที่มุ่งหน้าไปยัง "Naiku Mae" และลงที่ "Ikenora"เดินประมาณ 5 นาที

ค้นหาตามวัตถุประสงค์

トップへ戻る