ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการโคโรนาในเมืองอิเสะ

Kizuka [อะไรแบบนี้]

  • พื้นที่ Geku

Basho Matsuo แสดงออกถึงศาลเจ้าด้านนอกตามฤดูกาล

อนุสาวรีย์ Matsuo Basho
เขียนขึ้นโดยอิงจากหัวใจของ Saigyo Hoshi ผู้เขียนศาลเจ้า

ที่อยู่
Okamotocho เมือง Ise (ใน Sorei)

ค้นหาตามวัตถุประสงค์

トップへ戻る