สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

สุจิไกฮาชิ [Sujikaihashi] 

  • แถบพื้นที่ศาลเจ้าชั้นนอก (Geku)

จุดบรรจบของอดีต Ise Kaido, Ise Honkaido และ Kumano Kaido

เป็นจุดสำคัญของการคมนาคมที่ผู้คนจากทั่วโลกมาพบกันที่นี่
ชื่อนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีการสร้างสะพานข้ามเส้น
ปัจจุบันเหลือเพียงลูกกรงเท่านั้น

ที่อยู่
อิเสะเมืองโทคิวะ

ค้นหาตามวัตถุประสงค์

トップへ戻る