ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการโคโรนาในเมืองอิเสะ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

มีประโยชน์

ข้อมูลการขนส่ง / ที่จอดรถ Wi-Fi พ่อแม่สนับสนุน พิการ
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเมืองอิเสะ เคล็ดลับการเดินทางของอิเสะ ข้อมูลสภาพอากาศ
トップへ戻る