ล่าสุด

2022.06.29

เราจัดประชุมปกติในเดือนเมษายน

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน [มาเตรียมสุขภาพจากกระดูกสันหลังกันเถอะ]

● วันที่และเวลา: วันอังคารที่ 4 เมษายน ปีที่ 6 ของเรวะ
●สถานที่: ฟุซังเท
●วัตถุประสงค์: ฤดูกาลนี้ที่คุณมักจะป่วยและสภาพอากาศไม่แน่นอนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูร้อนที่วุ่นวาย เมืองอิเสะ [Orido Chiropractic]
    เราเชิญ Dr. Orido ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราและคิดถึงสภาพร่างกายของเราเอง
● จำนวนผู้เข้าร่วม: 14 คน