การศึกษาของ ISE

อิเสะ สถานที่จาริกแสวงบุญของศาสนาชินโต มีมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นIse Jingu เป็นศาลเจ้าที่น่านับถือที่สุดและเป็นแก่นสารของจิตวิญญาณของญี่ปุ่น แต่ไม่ใช่เพียงแห่งเดียวความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการค้นพบเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของอิเสะการเดินไปตามถนนในเมืองนี้ เยี่ยมชมศาลเจ้า เข้าร่วมเทศกาล รับประทานอาหารที่ร้านค้า และเยี่ยมชมร้านค้าที่ไม่เหมือนใครจะเป็นการเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งที่มีตำนานมีชีวิตขึ้นมาความศรัทธาในเทพเจ้า การทำอาหาร งานฝีมือดั้งเดิม...ไปหาอัญมณีแห่งอิเสะผ่านการเผชิญหน้าทั้งสี่ฤดูกันเถอะ

เมืองอิเสะ