สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

ตลาดอุทิศ Geku ครั้งที่ 30

วันที่ 2023 ตุลาคม (วันเสาร์) และวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 28 ตลาดอุทิศ Geku

คุณสามารถซื้อ "อาหาร" ตามฤดูกาลที่หลากหลายซึ่งอุทิศให้กับเกคุแห่งศาลเจ้าอิเสะจากทั่วประเทศ

วันที่และเวลา

วันที่ 5 (วันเสาร์) และวันที่ 10 (วันอาทิตย์) ตุลาคม 28
จาก 10 ถึง 15

ที่ตั้ง

จัตุรัสเกกุคิตะมิคาโดะ

เกี่ยวกับตลาดอุทิศ Geku

หน้าแรกเมืองอุทิศ Geku

ติดต่อสอบถาม

หอการค้าอิเสะ
1-7-17 อิวาบุจิ เมืองอิเสะ
โทรศัพท์ 0596-25-5153

トップへ戻る