สถานการณ์ความแออัดของแหล่งท่องเที่ยว

เงินอุดหนุนเพื่อดึงดูดการชุมนุมในเมืองอิเสะและค่ายฝึกอบรม

2023.08.16

หากคุณพักที่สถานที่พักในเมืองอิเสะและจัดการแข่งขัน การประชุม ค่ายฝึกกีฬา ค่ายฝึกวัฒนธรรม ฯลฯ ที่สถานที่ในเมืองอิเสะ เงินอุดหนุนจะออกให้กับผู้จัดงาน

เงินอุดหนุนเพื่อดึงดูดการประชุมและค่ายฝึกอบรมของเมืองอิเสะ (บนเว็บไซต์ศาลาว่าการอิเสะ)
https://www.city.ise.mie.jp/kyouiku/sports/hojo/index.html

お問い合わせ先

กองส่งเสริมการท่องเที่ยวศาลากลางจังหวัดอิเสะ
電話: 0596-21 5542-

トップへ戻る